Sang Nhượng Spa Quận 2, HCM – Gía 320 Triệu Đồng – 12/12/2014