Sang Nhượng Spa Quận 12 – Giá 80 Triệu Đồng – 22/1/2015 (Gấp)