Sang Nhượng Spa Quận 12 – Giá 80 Triệu Đồng – 16/1/2015 (Gấp)