Sang Nhượng Spa Quận 12 – Giá 80 Triệu Đồng – 15/1/2015 (Gấp)