Sang Nhượng Spa Quận 1, HCM – Giá 70 000 USD (1,5 Tỷ Đồng) – 21/10/2014