Sang Nhượng Spa Quận 1, HCM – Giá 70 000 USD (1,5 Tỷ Đồng) – 14/10/2014