Sang Nhượng Spa Phố Láng Hạ, HN – Giá Thương Lương – 09/10/2014