Sang Nhượng Spa Phố Láng Hạ, HN – Giá Thương Lương – 08/10/2014