Sang Nhượng Spa Phố Láng Hạ, HN – Giá Thương Lương – 07/10/2014