Sang Nhượng Spa Phố Láng Hạ, HN – Giá Thương Lương – 03/10/2014