Sang Nhượng Spa Milan, Quận Bính Tân – Giá 385 Triệu Đồng – 22/1/2015