Sang Nhượng Spa Milan, Quận Bính Tân – Giá 385 Triệu Đồng – 16/1/2015