Sang Nhượng Spa Huỳnh Thúc Kháng, HN – Giá 80 Triệu – 8/11/2014