Sang Nhượng Spa Hương Tre, Quận 3, HCM – Giá 200 Triệu Đồng – 4/11/2014