Sang Nhượng Spa Hương Tre Quận 3, HCM – Giá 200 Triệu Đồng – 13/10/2014