Sang Nhượng Spa Hương Tre, Quận 3, HCM – Giá 150 Triệu Đồng – 7/11/2014