Sang Nhượng Spa Hà Nội – Giá 250.000.000 Đồng – 1/10/2014