Sang Nhượng Spa Hà Nội – Giá 250.000.000 Đồng – 06/10/2014