Sang Nhượng Spa Đường Vườn Chuối, Quận 3, HCM – Giá Thương Lượng – 22/11/2014