Sang Nhượng Spa Đường Trần Văn Quang, Tân Bình, HCM – Giá 25.000.000 Đồng – 29/09/2014