Sang Nhượng Spa Đường Trần Văn Quang, Tân Bình, HCM – Giá 25.000.000 Đồng – 17/10/2014