Sang Nhượng Spa Đường Trần Văn Quang, Tân Bình – Giá Thương Lượng – 26/11/2014