Sang Nhượng Spa Đường Trần Văn Quang, Tân Bình – Giá Thương Lượng – 25/11/2014