Sang Nhượng Spa Đường Hoàng Cầu Mới, HN – Giá Thương Lượng – 10/11/2014