Sang Nhượng Spa Đường Cộng Hòa, Tân Bình, HCM – Giá 270 Triệu Đồng – 6/11/2014