Sang Nhượng Spa Đường Cộng Hòa, Tân Bình, HCM – Giá 270 Triệu Đồng – 29/10/2014