Sang Nhượng Spa Đường Cộng Hòa, Tân Bình, HCM – Giá 270 Triệu Đồng – 23/10/2014