Sang Nhượng Spa Đường Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3 – Giá Thương Lượng – 29/09/2014