Sang Nhượng Spa CMT8, Quận 3, HCM – Giá Thương Lượng – 7/11/2014