Sang Nhượng Salon Tóc – Giá 60.000.000 Đồng – 1/10/2014