Sang Nhượng Máy Móc Spa HN – Giá 40 Triệu Đồng – 13/12/2014