Sang Nhượng Máy Móc Spa HN – Giá 40 Triệu Đồng – 11/12/2014