Sang Nhượng Máy Móc Spa HN – Giá 40 Triệu Đồng – 09/12/2014