Sang Nhượng Máy Móc Spa Hà Nội – Giá Thương Lượng – 22/1/2015