Sang Nhượng 50% Cổ Phần Spa Phố Lò Đúc, Hàm Long, Hà Nội – Giá 320.000.000 Đồng – 29/09/2014