Sang Nhượng 50% Cổ Phần Phòng Răng Khu Vực Hà Đông – Giá 90.000.000 Đồng – 02/10/2014