HCM-Q.Thủ Đức- Sang Spa Lọ lem 500tr – ngày 6/7/2012