HCM – Q.Phú Nhuận – Sang spa 500 tr – ngày 7/7/2012