HCM-Q.Phú Nhuận- Sang phong cách Châu Âu giá thoả thuận – ngày 7/7/2012