HCM-Q.Phú Nhuận – Sang hoạc hợp tác quản lý Spa – ngày 7/7/2012