HCM – Phú Nhuận – Cần sang mặt bằng phù hợp kinh doanh spa – 1/8/12