Hà Nội – Phạm Ngọc Thạch – Sang Spa 150tr -ngày 5/7/2012