Hà Nội – Nguyễn Chí Thanh – Sang Spa 130tr -ngày 6/7/2012