Hà Nội – Hoàng Đạo Thuý – Sang Spa Sensia 220tr – ngày 6/7/2012