Hà Nội – Cầu Giấy – Sang Spa giá thương lượng – ngày 3/7/2012