KHÓA HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT – ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SPA NGÀY 15/05/2016