Bán Máy Móc Spa Hà Nội – Giá 40 Triệu Đồng – 28/11/2014