Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm SPAA

phan mem quan ly spa

Mục lục hướng dẫn

( vui lòng click vào các nội dung để chuyển tới nội dung chi tiết hoặc click vào “trở về MỤC LỤC” để trở về danh mục MỤC LỤC)

1, Giới thiệu phần đặc điểm của phần mềm và tính năng của phần mềm.

2, Định nghĩa một số khái niệm cơ bản của phần mềm.

3, Đăng nhập sử dụng và tính năng khôi phục quên mật khẩu.

4, Các thiết lập ban đầu cho phần mềm.

5, Thiết lập điểm bán hàng và cấu hình điểm bán hàng.

6, Cách tạo và chỉnh sửa danh mục sản phẩm, sản phẩm.

 7, Nhập liệu và chỉnh sửa thông tin khách hàng.

8, Quy trình bán hàng và quản lý bán hàng POS

9, Thao tác chi tiết phiên bán hàng của nhân viên POS.

10, Thao tác chi tiết bán hàng POS.

11, Thao tác chi tiết kiểm soát việc giao hàng.

12, Thao tác cập nhật thông tin, gửi email và theo dõi lịch sử ghi chú của đơn hàng.

13, Cách xem báo cáo doanh thu, hoa hồng nhân viên, dòng tiền.

Chi Tiết Hướng Dẫn

1, Giới thiệu phần đặc điểm của phần mềm và tính năng của phần mềm.

Phần mềm SPAA được thiết kế chuyên dụng để quản lý các cơ sở spa, thẩm mỹ viện, phần mềm hoạt động online trên nền tảng đám mấy, không cần cài đặt, bất cứ máy vi tính, laptop, điện thoại có trình duyệt đều có thể sử dụng phần mềm

Tính năng phần mềm Spaa:

 • Quản lý tập trung thông tin của khách hàng .
 • Quản lý nhiều chi nhánh.
 • Quản lý phiên bán hàng với các thông tin chi tiết về tiền mặt, giao ca, chuyển giao tiền mặt.
 • Bán hàng POS và in biên nhận thanh toán, biên nhận giao hàng.
 • Lưu trữ lịch sử thanh toán và giao nhận của khách hàng, các ghi chú thanh toán chậm, nhiều lần.
 • Lưu trữ tất cả các lịch sử đơn hàng, lịch sử quá trình điều trị, hình ảnh trước sau theo quá trình.
 • Quản lý và kiểm soát việc giao hàng.
 • Các báo cáo:
 1. Cho phép báo cáo trong một khoảng thời gian nhất định, xem báo cáo trực tiếp hoặc tải về dưới dạng file Excel, Pdf.
 2. Báo cáo doanh thu : cho phép lọc báo cáo theo địa điểm kinh doanh, theo nhân viên bán hàng, theo chiến dịch marketing, theo sản phẩm..
 3. Báo cáo hoa hồng nhân viên sale, nhân viên giao hàng : cho phép lọc báo cáo theo nhân viên sale, nhân viên kỹ thuật, nhân viên giao hàng, theo sản phẩm, theo chi nhánh.
 4. Báo cáo dòng tiền ra vào, từ đó tính toán doanh thu, chi phí, lợi nhuận

 

trở về MỤC LỤC

2, Định nghĩa một số khái niệm cơ bản của phần mềm.

trở về MỤC LỤC

3, Đăng nhập sử dụng và tính năng khôi phục quên mật khẩu.

trở về MỤC LỤC

4, Các thiết lập ban đầu cho phần mềm.

trở về MỤC LỤC

5, Thiết lập điểm bán hàng và cấu hình điểm bán hàng.

trở về MỤC LỤC

6, Cách tạo và chỉnh sửa danh mục sản phẩm, sản phẩm.

trở về MỤC LỤC

 7, Nhập liệu và chỉnh sửa thông tin khách hàng.

trở về MỤC LỤC

8, Quy trình bán hàng và quản lý bán hàng POS.

trở về MỤC LỤC

9, Thao tác chi tiết phiên bán hàng của nhân viên POS.

trở về MỤC LỤC

10, Thao tác chi tiết bán hàng POS.

trở về MỤC LỤC

11, Thao tác chi tiết kiểm soát việc giao hàng.

trở về MỤC LỤC

12, Thao tác cập nhật thông tin, gửi email và theo dõi lịch sử ghi chú của đơn hàng.

trở về MỤC LỤC

13, Cách xem báo cáo doanh thu, hoa hồng nhân viên, dòng tiền.

trở về MỤC LỤC