Cơ sở kinh doanh Day Spa & Điều Trị Thẩm Mỹ Cao Cấp, tại mặt tiền Q.3, đang KD & hoạt động tốt, giấy phép đủ, giá thuê nhà rẻ, giá TL hoặc bán bớt cổ phần. Tel. 0903646839.