Xuất cảnh cần sang gấp spa + hair mới, đủ đồ nghề, lượng khách 10 năm trong nghề, 4×15, 4 lầu, trung tâm Q.1, 500tr, th/lượng. Tel. 0917784599-C.Trang